KOMUNIKAT

Komunikat

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach informuje że w dniu 12 czerwca 2017 r. z uwagi na modernizację sieci wodociągowej w ul. Malinowickiej w Psarach nastąpią przerwy w dostawie wody wgodzinach 9.00 - 17.00 dla mieszkańców sołectw Psary, Gródków i części Strzyżowic za utrudnienia przepraszam jednocześnie informując że czas przerwy w dostawie wody może ulec skróceniu.

Data publikacji: 
2017-06-09

Ruszyły prace związane z budową ponad 12 km sieci wodociągowej

Rozpoczęły się prace związane z budową i wymianą 5 odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości blisko 15 km, w tym ponad 2,75 km przyłączy. Inwestycja podzielona została na 3 zadania z których realizacja pierwszego zakończy się w 2017 r., a dwóch pozostałych w połowie 2019 r. Umowy z wykonawcami podpisano 5 grudnia 2016 r., a ich łączna wartość opiewa na 3 370 077,03 zł brutto.

Data publikacji: 
2017-03-02

"Wodociągi i wiele więcej" - wywiad z dyrektorem ZGK

Publikujemy wywiad, który ukazał się w Głosie Gminy Psary listopad-grudzień 2016 r... Od ponad roku ZGK w Psarach dynamicznie się zmienia, co ma związek z nowymi obowiązkami w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych oraz porządku w miejscach publicznych, a także z intensywnymi przygotowaniami do budowy kanalizacji sanitarnej...

Data publikacji: 
2016-12-29

Zimowe utrzymanie dróg w gminie Psary

Przedstawiamy wykaz instytucji odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Psary wraz z informacją na temat zarządców dróg w poszczególnych sołectwach...

Data publikacji: 
2016-12-01

Kolejne drogi do utwardzenia kruszywem

W ramach wcześniejszych inwestycji utwardzono kruszywem np. ul. Nową w Sarnowie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach planuje jeszcze do końca tego roku utwardzić kruszywem dodatkowe 4 odcinki dróg. Przedmiotowe inwestycje będą realizowane dzięki tegorocznym oszczędnościom, jakie udało się pozyskać podczas wyłaniania wykonawców poszczególnych prac budowlanych...

Data publikacji: 
2016-11-09

Strony