KOMUNIKAT

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach wyruszyli do mieszkańców Gminy Psary z nowymi umowami na dostawę wody i odprowadzenie ścieków

Data publikacji: 
2017-03-02

KOMUNIKAT

Komunikat

W związku z budową sieci wodociągowej w ul. Polnej i Gródkowskiej w Psarachw dniu 3 marca 2017 r. w godzinach 9.00 – 15.00 nastąpią przerwy w dostawie wody dla mieszkańców
ul. Polnej i Gródkowskiej w Psarach. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Data publikacji: 
2017-03-01

Ruszyły prace związane z budową ponad 12 km sieci wodociągowej

Rozpoczęły się prace związane z budową i wymianą 5 odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości blisko 15 km, w tym ponad 2,75 km przyłączy. Inwestycja podzielona została na 3 zadania z których realizacja pierwszego zakończy się w 2017 r., a dwóch pozostałych w połowie 2019 r. Umowy z wykonawcami podpisano 5 grudnia 2016 r., a ich łączna wartość opiewa na 3 370 077,03 zł brutto.

Data publikacji: 
2017-03-02

"Wodociągi i wiele więcej" - wywiad z dyrektorem ZGK

Publikujemy wywiad, który ukazał się w Głosie Gminy Psary listopad-grudzień 2016 r... Od ponad roku ZGK w Psarach dynamicznie się zmienia, co ma związek z nowymi obowiązkami w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych oraz porządku w miejscach publicznych, a także z intensywnymi przygotowaniami do budowy kanalizacji sanitarnej...

Data publikacji: 
2016-12-29

Zimowe utrzymanie dróg w gminie Psary

Przedstawiamy wykaz instytucji odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Psary wraz z informacją na temat zarządców dróg w poszczególnych sołectwach...

Data publikacji: 
2016-12-01

Strony