KOMUNIKAT

Komunikat w sprawie nieprzydatności wody przeznaczonej do spożycia na terenie Osiedla Czerwony Kamień w Górze Siewierskiej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach w związku z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej informuje o nieprzydatności wody do spożycia na terenie "Osiedla Czerwony Kamień" w Górze Siewierskiej na ulicach: Miedzianej, Granitowej, Wapiennej, Bursztynowej i Kwarcowej. Woda jest dostarczana do mieszkańców wyżej wymienionych ulic beczkowozem oraz w postaci butelkowanej do godziny 18.00. W przypadku dostaw w późniejszych godzinach Zakład Gospodarki Komunalnej prosi o kontakt pod numerem telefonu 603 982 313.

Data publikacji: 
2017-08-21

KOMUNIKAT

Komunikat

W SPRAWIE NIEPRZYDATNOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE Osiedla Czerwony Kamień ulice: Miedziana, Granitowa, Wapienna, Bursztynowa, Kwarcowa (zasilanego z hydroforni Osiedle Czerwony Kamień – Góra Siewierska)

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ zawiadamia mieszkańców Osiedla Czerwony Kamień ulice Miedziana, Granitowa, Wapienna, Bursztynowa, Kwarcowa, że

nawet po przegotowaniu woda z kranu tymczasowo nie nadaje się do spożycia.

Woda z kranu nie nadaje się do picia, przygotowywania zimnych napojów i potraw, mycia owoców  i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych i sztućców.
Woda z kranu nie nadaje się do mycia,
woda nadaje się wyłącznie do celów sanitarnych (spłukiwania wody w misce ustępowej).

Osoby z osłabioną odpornością, rodzice i opiekunowie niemowląt i małych dzieci muszą zachować szczególną ostrożność.

Po uzyskaniu kolejnych dwóch wyników badań potwierdzających spełnienie wszystkich wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – /Dz. U. 2015 poz.1989/
zostanie wydany komunikat o poprawie jakości wody.

Data publikacji: 
2017-08-21

KOMUNIKAT

Komunikat

W związku z Zawiadomieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej o przekroczeniu norm mętności, żelaza i manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w Dąbiu Chrobakowym, Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach informuje że przekroczenie nie powoduje zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz że, dokonuje płukania przedmiotowej sieci wodociągowej. W dniu 16 sierpnia 2017 r. woda zostanie ponownie pobrana do badania, przez laboratorium zewnętrzne. O wynikach w/w badań poinformujemy niezwłocznie mieszkańców w kolejnym komunikacie. W załączeniu zamieszczamy Komunikat oraz Stanowisko Zakładu Higieny Komunalnej w sprawie znaczenia zdrowotnego podwyższonych wartości stężenia żelaza i manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Data publikacji: 
2017-08-14

KOMUNIKAT

Komunikat

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach publikuje badania wody za miesiąc lipiec - wszystkie pobrane próbki spełniają wymagania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Data publikacji: 
2017-08-16

Zakończono kolejny etap budowy wodociągów w gminie Psary.

W lipcu zakończono budowę i wymianę sieci wodociągowej z przyłączami do domów w Psarach w ulicy Polnej oraz w ulicy Gródkowskiej, w Strzyżowicach w ulicy Żwirowej, w Malinowicach w ulicy Słonecznej, a także w Sarnowie w ulicy Źródlanej do DK 86.

Data publikacji: 
2017-08-08

Strony