OGŁOSZENIE

20 lipiec 2018

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach informuje że od dnia 18 czerwca 2018 r. obowiązywać będzie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

na okres trzech lat tj. od 18 czerwca 2018 r. do 17 czerwca 2021 r. W dniu 11 maja bieżącego roku, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach  zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017 roku poz. 328 z póżniejszymi zmianami) zatwierdziła decyzją nr GL.RET.070.7.160.2018.EK przedstawiony  wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, dla mieszkańców Gminy Psary na okres od 18 czerwca 2018 r. do 17 czerwca 2021 r.

 

Do pobrania:

Taryfa 2018-2021