Komunikat

05 sierpień 2018

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach publikuje badania wody za miesiąc lipiec 2018 r. - wszystkie pobrane próbki spełniają wymagania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.